CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Văn phòng giao dịch: P.201 N1, Đại học GTVT Hà Nội
Email: ttcm.gtvt@gmail.com
Điện thoại: 024.3211.5571
Hotline: 0983.004.689

Bộ công tác kẹp ngang

Tóm tắt thông số kỹ thuật:
Sản xuất tại: Công ty CP cơ khí và xây dựng GTVT - TTCM
scroll top